Versiunea 1.7, ultima actualizare pe 01/03/2023

Termeni și condiții

1. Introducere
1.1 Prezentul contract reprezintă un acord cu caracter legal între dvs. și Get’s Bet. Prin selectarea opțiunii “Sunt de acord” confirmați ca ați citit prezentul contract și vă obligați sa respectați condițiile, regulile și intrucțiunile prezentate. Dacă nu înțelegeți sau nu sunteți de acord cu vreuna dintre prevederile acestui contract, nu folosiți sau nu continuați să folosiți site-ul.
Utilizând și/sau vizitând orice secțiune (sau sub-domenii) a website-ului getsbet.ro și/ sau înregistrându-vă pe website, sunteți de acord să respectați:
– acești Termeni și Condiții;
– Politica de Confidențialitate;
– Politica Cookie-uri;
– Regulile de joc aplicabile produselor.
1.2 În continuare, prin Get’s Bet se va înțelege Get’s Bet Online Ltd, companie înregistrată sub nr C 81452, cu sediul social în Malta, Birkirkara, Level 3, Tower Business Centre, Tower Street și autorizată în România pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc prin intermediul www.getsbet.ro, conform deciziei ONJN nr L1173107W000815.
1.3 Get’s Bet poate actualiza, modifica, edita și completa prezentele reguli în orice moment, dupa aprobarea prealabilă a acestora de către ONJN. Orice modificare va fi adusă la cunoștință clienților. Continuarea folosirii website-ului după informarea asupra modificărilor va constitui acceptarea acestora de către utilizator.

2. Contul Get’s Bet
2.1 Pentru a putea participa la oricare din jocurile de noroc oferite de Get’s Bet, este necesară deschiderea unui cont prin înregistrarea pe website. Pentru aceasta, este necesară furnizarea a cel puțin următoarelor informații:
– Numele și prenumele complete
– Data nașterii
– Codul numeric personal (CNP)
– Adresa de email
– Adresa de domiciliu
– Numele de utilizator
– Parola
– Confirmarea voluntară că, la data înregistrării, clientul are 18 ani împliniți

2.2 Deschiderea unui cont este permisă tuturor cetățenilor români, majori, rezidenți în România.
2.3 Toți clienții trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți la data înregistrării. Get’s Bet isi rezervă dreptul de a solicita dovada vârstei oricărui client și de a suspenda contul acestuia până la furnizarea documentelor necesare.
2.4 Get’s Bet respectă prevederile luptei pentru combaterea spălării de bani. Get’s Bet va raporta orice tranzacție suspectă autorităților relevante din Malta și România
2.5 Clienții sunt obligați să raporteze orice activitate suspectă din contul de jucător (exemplu: depuneri, retrageri sau tranzacții eronate) către Get’s Bet fără întârziere
2.6 Utilizând un cont Get’s Bet clientul garanteză că:
a) numele și adresa furnizate sunt corecte
b) este proprietarul de drept al oricăror fonduri depuse în contul Get’s Bet
2.7 Prin înscrierea pentru utilizarea website-ului, clientul îsi dă acordul pentru efectuarea oricăror operațiuni de verificare a informațiilor furnizate. Get’s Bet își rezervă dreptul de a suspenda sau restricționa contul până la finalizarea tuturor verificărilor necesare în mod satisfăcător, sau în cazul în care consideră ca persoana care s-a înregistrat a folosit informații false/ incomplete.
2.8 Clienții pot deschide un singur cont. În cazul în care sunt identificate mai multe conturi ca aparținând unui singur client, indiferent dacă acestea sunt active sau nu, Get’s Bet își rezervă dreptul, la latitudinea sa, de a închide conturile acestui client sau de a le trata ca pe un singur cont, in cazul conturilor cu tranzactii efectuate.
Toate bonusurile, pariurile gratuite precum și câștigurile rezultate din crearea sau folosirea conturilor multiple vor fi nule.
În cazul cazul închiderii conturilor multiple, fondurile disponibile vor fi virate jucătorului, după reținerea sumelor necesare acoperirii eventualelor retrageri frauduloase (sume retrase din bonusuri, rulaje sau promotii obtinute fraudulos).
2.9 Get’s Bet își rezervă dreptul ca în orice moment să:
a) refuze deschiderea unui cont, chiar dacă toate condițiile minim necesare au fost îndeplinite
b) refuze operațiuni de depunere de fonduri, conform politicilor de risk management implementate de procesatorii de plăți.
Exemplu: tranzacții provenind de pe carduri fără istoric de plată, tranzacții provenind de pe carduri pre-pay, etc.
c) solicite utilizatorului să furnizeze documentație suplimentară privind verificarea identității titularului de cont cum ar fi: copie a actului de identitate, dovadă a adresei, facturi de utilități, date bancare, etc. Până la furnizarea acestor informații, Get’s Bet poate suspenda activitatea contului
d) să rețină sau să confiște fondurile disponibile intr-un cont (care ulterior se vor vira la bugetul de stat conform prevederilor legale) și/sau să refuze orice pretenție daca se constată că Termenii și Condițiile au fost incălcate. Toate bonusurile, pariurile gratuite precum și orice pariuri și câștiguri rezultate vor fi nule. Fondurile depuse inițial vor fi rambursate clientului, după deducerea eventualelor comisioane bancare sau ale procesatorilor de plăți.
e) să suspende, la propria decizie, conturile de jucători având ca nume de utilizator un termen ce poate fi considerat ofensator sau discriminatoriu sau cu tentă sexuală.
f) suspende, la propria decizie, conturile de jucători ce folosesc, în orice mijloc de comunicare (chat, email, telefon, forum, etc) mesaje ce pot fi considerate injurioase sau ofensatoare, cu caracter amenințător (cuprinzând, fără a se limita la: remarci sau limbaj rasist, indecent, sau care pot fi considerate insultătoare sau derogatoare pentru o anumită religie).
g) să rețină sau să confiște fondurile disponibile într-un cont dacă se constată că operarea contului s-a făcut în mod fraudulos sau s-a produs o încălcare a legii. Toate bonusurile, pariurile gratuite precum și orice câștiguri rezultate vor fi nule. Fondurile depuse inițial vor fi rambursate titularului de drept al acestora.
h) să informeze autoritățile competente în cazul în care un jucător este implicat în orice formă de activitate frauduloasă
i) să anuleze un pariu sau o parte a unui pariu în cazul în care consideră că a existat o înțelegere între clienți și parți implicate în obiectul pariului.
j) acționeze în judecată clienții despre care o autoritate de reglementare a stabilit că au avut o înțelegere cu părți implicate în pariu sau care au fost implicați intr-o tentativă de fraudă
2.10 Titularilor conturilor le este interzis să furnizeze datele de acces altor persoane
2.11 Clienții au obligația de a-și actualiza datele contului în situația în care acestea se modifică. Pot modifica detaliile contului in secțiunea Contul Meu de pe website, sau, în situația în care date personale deja verificate (nume, adresă, documente de identitate) s-au schimbat, prin contactarea serviciului Asistență Clienți.
2.12 Get’s Bet gestioneaza datele personale ale clienților respectând prevederile legale în vigoare, inclusiv legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
2.13 Prin solicitarea deschiderii unui cont Get’s Bet, clientul garantează că:
a) nu au probleme de dependență de jocuri de noroc și/sau sunt înscriși într-o bază de date de participanți excluși
b) nu sunt jucători profesioniști sau antrenori în unul din sporturile și/sau ligile oferite de Get’s Bet spre pariere
c) nu sunt angajați, agenți, colaboratori sau afiliați ai uneia dintre societățile afiliate Get’s Bet
d) nu sunt angajați ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
e) nu se află într-o jurisdicție în care utilizarea serviciilor Get’s Bet este ilegală

În cazul în care se descoperă clienți în vreuna din situațiile de mai sus, Get’s Bet își rezervă dreptul de a închide contul respectiv, după anularea oricăror pariuri și/sau câștiguri rezultate.
2.14 Clientul este exclusiv răspunzător de păstrarea datelor sale de identificare în siguranță. Get’s Bet nu răspunde de abuzuri sau folosiri necorespunzătoare ale contului de către terți ca urmare a dezvăluirii, intenționate sau accidentale, a datelor de identificare către terți.
2.15 Contul Get’s Bet poate fi închis în orice moment prin contactarea serviciului de asistență clienți. În cazul închiderii contului din cauza dependenței de jocuri de noroc, acea persoană nu poate deschide un cont nou.
2.16 Prin prezentul acord, clientul consimte ca, în cazul câștigurilor semnificative, datele sale personale cum ar fi: numele de utilizator, date referitoare la miză, pariu sau câștig să poată fi folosite de către Get’s Bet în mod gratuit.
2.17 Clientul poate opta să primească mesaje promoționale, prin intermediul canalelor de comunicație specificate în contul de utilizator. El va avea posibilitatea dezactivării acestor mesaje oricând, specificând acest lucru departamentului de relații cu clienții.

3. Depunerile in contul Get’s Bet
3.1 Participarea la orice joc de noroc este condiționată de utilizarea de fonduri depuse in contul utilizatorului.
3.2 Depunerile într-un cont Get’s Bet se pot face doar prin intermediul unei instituții financiare sau procesator de plăți autorizat.
3.3 Condițiile, limitele, comisioanele, taxele și alte informații privind depunerile pot fi diferite în funcție de metoda de depunere. Informațiile referitoare la acestea pot fi regăsite în secțiunea “Depozit” a contului. În cazul în care se constată că modul de joc nu justifică rulajul efectuat, Gets Bet poate decide aplicarea de condiții, limite, comisioane sau taxe separate depunerilor efectuate de anumiți clienți sau grup de clienți, după notificarea acestora prealabilă. (Exemplu: depuneri si retrageri repetate fără joc cu rulaj real).
3.4 Orice depunere va trebui sa provină dintr-un cont sau sursă deținute de jucător ca titular. Get’s Bet își rezervă dreptul de a folosi proceduri suplimentare de verificare a identității înainte de a autoriza orice depunere.
3.5 Clientul are obligația ca, în decurs de 30 de zile calendaristice de la data primei depuneri în contul său, să confirme autenticitatea datelor furnizate. În cazul în care clientul nu furnizează documentele necesare verificării autenticității datelor in termen de 30 de zile sau se regăsește in lista de jucători auto-excluși sau indezirabili, contul său va fi închis și sumele depuse virate către bugetul de stat, conform prevederilor legale. În eventualitatea decesului survenit in perioada de verificare a contului, sumele se vor restitui moștenitorilor, în condițiile legii.
3.6 Până la verificarea autenticității datelor furnizate, suma maximă ce poate fi depusă este de 200 Euro sau echivalentul in lei.
3.7 În cazul depunerii de fonduri care se constată că nu aparțineau titularului, Get’s Bet va trata această depunere ca fiind nevalabilă, precum și orice câștiguri apărute din depunerea respectivă.
3.8 Sumele depuse pot fi folosite doar în vederea participării la jocurile de noroc oferite de Get’s Bet. În cazul în care există suspiciunea că fondurile depuse nu corespund activităților de jocuri de noroc, Get’s Bet își rezervă dreptul de a închide contul, după deducerea eventualelor comisioane bancare sau ale procesatorilor de plăți.
3.9 În cazul unei solicitări de chargeback (refuz de plată) al unei depuneri, Get’s Bet își rezervă dreptul să suspende contul până la soluționarea problemei.
3.10 Get’s Bet și autoritățile reglementate pot monitoriza toate tranzacțiile si istoricul tranzacțiilor in scopul prevenirii operațiunilor de spălare de bani. Toate tranzacțiile suspecte vor fi raportate autorităților competente.
3.11 Se vor accepta depuneri exclusiv în RON. Orice plată primită făcută în altă monedă va fi convertită în RON la cursul oficial. Eventualele comisioane aferente schimbului valutar vor fi suportate de client.
3.12 Get’s Bet nu acordă credit pentru folosirea serviciilor sale.

4. Fondurile din contul Get’s Bet
4.1 Contul de jucător nu este un cont bancar, prin urmare nu este purtător de dobânzi.
4.2 Fondurile clienților sunt pastrate separat de fondurile operaționale, cu scopul exclusiv de a acoperi pariurile efectuate.
4.3 Nu se accepta niciun fel de transferuri (sume de bani sau bonusuri) între conturile Get’s Bet
4.4 In cazul creditării greșite a contului, ca urmare a unei erori tehnice, umane sau de alt tip, suma respectivă va ramâne proprietatea Get’s Bet și va fi transferată din cont. În cazul în care suma respectivă va fi retrasă înaintea sesizării erorii, suma respectivă va reprezenta o datorie către Get’s Bet.
4.5 Get’s Bet își rezervă dreptul de a anula orice pariu care a fost acceptat necorespunzător când contul nu avea fonduri suficiente pentru acoperirea acestuia și/sau orice pariu a fost făcut folosind fonduri creditate incorect.
4.6 Suma maximă a câștigurilor nete (sume caștigate– sume jucate) per jucător este limitată conform valorilor de mai jos:
– 100.000 Lei pe zi calendaristică
– 200.000 Lei pe săptămână
– 1.000.000 Lei pe lună
În cazul în care suma câștigurilor unui jucător depășește limitele de mai sus, toate pariurile plasate după depășirea respectivei limite vor fi anulate.
4.7 În cazul ne-accesării contului pentru o perioadă mai mare de 12 luni, Get’S Bet clasifica contul respectiv ca “Inactiv” și va rambursa fondurile disponibile, sau, în lipsa confirmării detaliilor de retragere, va vira fondurile disponibile către bugetul de stat al României.

5. Retragerile din contul Get’s Bet
5.1 Se poate solicita retragerea oricărei sume până la soldul “Balanță Sporturi” disponibil în contul Get’s Bet.
5.2 Conform prevederilor legale, Get’s Bet va efectua plata retragerilor în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora.
5.3 Solicitările de retragere vor fi făcute doar prin intermediul website-ului. Orice alte notificări nu vor fi luate în considerare
5.4 Retragerile din cont vor fi făcute doar prin intermediul unei instituții financiare sau procesator de plăți autorizat.
5.5 Condițiile, limitele, comisioanele, taxele și alte informații privind retragerile pot fi diferite în funcție de perioadă și metoda de retragere. Informațiile referitoare la acestea pot fi regăsite în secțiunea “Retrageri” a contului. În cazul în care se constată că modul de joc nu justifică rulajul efectuat, Gets Bet poate decide aplicarea de condiții, limite, comisioane sau taxe separate depunerilor efectuate de anumiți clienți sau grup de clienți, după notificarea acestora prealabilă. (Exemplu: depuneri si retrageri repetate fără joc cu rulaj real).
5.6 În măsura în care acest lucru este posibil, Get’s Bet este obligat sa realizeze retragerile în metoda de plată folosită pentru depunere.
5.7 În cazul în care s-au folosit mai multe metode de depunere, Get’s Bet își rezervă dreptul de a se asigura că plățile sunt făcute în conformitate cu regulile privind minimizarea fraudei. Aceasta poate include plăți parțiale în tipurile de depozit folosite anterior.
5.8 Get’s Bet poate solicita suplimentar acte pentru verificarea identității inaintea aprobării oricărei retrageri. Aceste pot include, fără a se limita la: acte de identitate, copii ale facturilor de utilități, copii față ale carților de credit utilizate pentru depuneri etc.
5.9 Dacă depunerea este efectuată folosind un voucher prepaid (exemplu: Paysafecard) și valoarea depunerii nu este rulată in totalitate, sau dacă este rulată folosind pariuri cu risc minim, Get’s Bet își rezervă dreptul de a solicita chitanța de cumpărare a voucher-ului înainte de aprobarea oricărei retrageri.
5.10 Dacă valoarea unei depuneri nu este rulată integral pe o cotă de minim 1.50 în cazul pariurilor sportive respectiv de minim două ori în cazul jocurilor tip cazinou, înainte de solicitarea unei retrageri, Get’s Bet își rezervă dreptul de a debita contul clientului cu suma necesară acoperirii eventualelor comisioane bancare sau ale procesatorilor de plăți.
5.11 În cazul decesului, moștenitorii legali ai deținătorului contului pot revendica sumele de bani existente în cont în baza documentelor legale. În cazul în care acest lucru nu se îndeplinește înainte de clasificarea contului ca inactiv, banii vor fi virați bugetului de stat.
5.12 Clientul este de acord cu faptul că Get’s Bet va informa autoritățile competente în materie de stabilire a taxelor și impozitelor datorate de către contribuabilii care obțin venituri din jocurile de noroc în conformitate cu legislația fiscală prin impozitarea veniturilor din jocurile de noroc conform dispozițiilor codului fiscal în vigoare.
5.13 Get’s Bet nu este răspunzător pentru oferirea de consultanță juridică sau fiscală cu privire la taxe, impozite sau alte aspecte legate de reglementări din domeniul jocurilor de noroc

6. Raspundere
6.1 Prin acceptul prezentului, clientul este de acord că nu va trage la răspundere Get’s Bet, directorii, angajații, partenerii și prestatorii săi de servicii, pentru orice costuri, cheltuieli, daune, pretenții și responsabilități, indiferent de cum sunt acestea cauzate, daca acestea nu sunt din culpa operatorului, care pot apărea prin participarea la jocurile oferite de Get’s Bet.
6.2 Deși Get’s Bet depune toate eforturile pentru asigurarea acurateții și integrității, toate materialele și informațiile afișate pe site sunt furnizate in mod obiectiv si corect. Din cauza faptului ca parte din informatiile si datele de pe site sunt puse la dispozitie de catre furnizori de servicii licentiati Clasa 2, Get’s Bet nu poate fi făcut raspunzător pentru aceste informatii pentru urmatoarele cazuri:
– acuratețea oricăror servicii de informare, cum ar fi: scoruri, participanți, timpi, rezultate, scoruri live, statistică etc
– erori de tipărire, erori de traducere / interpretare, erori tehnice sau umane
– defecțiunile sistemului informatic central al Get’s Bet sau al unei părți a acestuia, întărzierile, pierderile sau omisiunile rezultate din defecțiunile oricărui sistem de comunicație.
6.3 Toate informațiile oferite de agenții departamentului de servicii cu clienții reprezintă doar recomandări și nu va invalida regulile expuse in Termenii si Condițiile Get’s Bet.
6.4 Get’s Bet nu poate fi făcut responsabil în niciun fel pentru daune directe sau indirecte survenite ca urmare a evenimentelor de genul:
– folosirea unor metode de plată care nu aparțin titularului de drept
– furnizarea de date incomplete sau eronate către Get’s Bet
– acordarea accesului la contul Get’s Bet către un terț
– imposibilitatea accesării fără întreruperi a website-ului
6.5 În cazul întreruperii serviciilor după plasarea unei mize ca urmare a defecțiunii sistemului informatic sau de comunicații al organizatorului, Get’s Bet va lua toate măsurile ca, la restabilirea comunicațiilor, clientul sa poată relua jocul la momentul de la momentul dinaintea întreruperii serviciilor. În cazul în care acest lucru nu este posibil, Get’s Bet va asigura întreruperea jocului și restituirea mizei în contul jucătorului.
6.6 În cazul întreruperii serviciilor după plasarea unei mize ca urmare a defecțiunii sistemului informatic sau comunicațiilor clientului, jocul va continua singur, participantul având posibilitatea vizualizării rezultatului jocului, eventualul câștig fiindu-i debitat automat în cont.
6.7 Răspunderea totală cumulată a Get’s Bet față de un client, în contextul acestor Termeni și Condiții, nu poate depăși:
a) valoarea mizei pariate, pentru orice obligație derivată în urma utilizării unui produs
b) valoarea fondurilor în cauză, în cazul depunerilor eronate
c) Eur 5.000 pentru orice alte obligații neprevăzute mai sus
Această prevedere nu va limita răspunderea Get’s Bet de a plati câștigurile clienților sau alte creanțe, în conformitate cu Termenii și Condițiile prezente, câștigurile maxime pentru fiecare produs, prezentate în regulile de joc precum și orice răspundere ce nu poate fi exclusă prin legislația în vigoare.
6.8 Dacă oricare dintre prevederile acestui acord este considerată de către un tribunal sau autoritate competentă a fi invalidă sau inaplicabilă, respectiva invaliditate sau inaplicabilitate nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramâne in vigoare.
6.9 Orice întârziere, omitere sau nepunere în practică a oricărei prevederi din acest acord de către Get’s Bet nu se va putea interpreta ca renunțare la oricare din drepturile sau privilegiile Get’s Bet, și nu va putea constitui precedent pentru împiedicarea ulterioară a exercitării acestora.

7. Joc responsabil
Get’s Bet aderă la politica de joc responsabil, recunoscând că activitatea de jocuri de noroc poate crea dependență. Astfel, Get’s Bet pune la dispoziția jucătorilor posibilitatea de:
7.1 Întreruperea accesului – Clientul va putea solicita în orice moment posibilitatea de a solicita o întrerupere a accesului (time-out) pentru o perioada de 24 de ore. Pe durata acestei perioade accesul clientului la contul Get’s Bet va fi restricționat. Jucătorul va putea solicita insă retragerea balanței disponibile, contactând serviciul Asistență Clienți.
7.2 Autoexcludere – Clientul va avea în orice moment posibilitatea de a opta pentru autoexcludere, pentru o perioadă prestabilită de o săptămână (7 zile), o lună (30 de zile), șase luni sau permanent. Această opțiune este disponibilă în meniul contului de utilizator sau prin trimiterea unui e-mail către servicul Asistență Clienți (suport@getsbet.ro). Cererile de autoexcludere vor avea efect imediat.
Pe perioada autoexcluderii, accesul clientului la contul său Get’s Bet va fi restricţionat. Jucătorul va putea solicita însă retragerea balanței disponibile, contactând serviciul Asistență Clienți.
Ȋn cazul autoexcluderii permanente, această poate fi revocată doar după scurgerea unei perioade de minim 6 luni de la înregistrarea sa.
Clienții care au solicitat autoexcluderea vor fi înregistrați automat in registrul persoanelor autoexcluse. Un client poate solicita ștergerea sa din acest registru doar după o perioadă de 6 luni de la solicitarea autoexcluderii.
Pe perioada autoexcluderii, Get’s Bet va lua toate măsurile pentru suspendarea transmiterii materialelor de marketing. Pe parcursul autoexcluderii, accesul la contul Get’s Bet va fi suspendat. În cazul în care Get’s Bet va detecta tentative de eludare a măsurii (deschidere de conturi noi, accesare frauduloasa etc) toate conturile implicate vor fi suspendate.
7.3 Autolimitarea – Clientul va avea la dispoziție opțiunea de limitare prin stabilirea unor plafoane asupra sumelor maxime depuse intr-o perioadă prestabilită de o zi, o săptămână sau o lună.
Cererile de autolimitare pot face din meniul contului de utilizator sau prin trimiterea unui e-mail către serviciul Asistență Clienți (suport@getsbet.ro). Cererile de autolimitare vor fi procesate in maxim 24 de ore de la înregistrare. Orice cerere de mărire a plafoanelor de depunere va putea intra în vigoare după minim 48 de ore de la înregistrarea acesteia.
7.4 Get’s Bet își rezervă dreptul de a limita parțial sau integral activitatea unui jucător în cazul în care identifică, prin metode specifice, caracteristici de joc compulsiv.
7.5 Get’s Bet va păstra și va pune la dispoziție autorităților competente registrul persoanelor autoexcluse și indezirabile.

8. Soluționarea disputelor
8.1 Get’s Bet pune la dispoziția clienților posibilitatea de a înainta orice plângere via e-mail, la adresa suport@getsbet.ro, cât și prin canalele de comunicație specifice disponibile în contul de client.
Orice sesizare va fi analizată de Get’s Bet cu promptitudine, primind răspuns în termen de maxim 14 zile de la data înregistrării acesteia. Cele 14 zile vor curge din ziua următoare zilei înregistrării. În vederea respectării termenului limită de soluționare a disputei, clientul se va asigura că sesizarea sa va cuprinde date clare și cuprinzătoare referitoare la identitatea sa precum si toate detaliile cu privire la problema întâmpinată.
8.2 Nicio cerere cu pretenții nu va fi luată în considerare la mai mult de 90 de zile de la data tranzacției reclamate.
8.3 În cazul în care clientul nu este mulțumit de soluționarea oferită de Get’s Bet, acesta se poate adresa Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu sediul în București, Sector 3, Calea Victoriei nr. 9, telefon: 0040 312256202, email: office@onjn.gov.ro, website: www.onjn.gov.ro
8.4 Aceşti Termeni și Condiții pot fi publicate, în scop informativ, în mai multe limbi. Versiunea în limba română va avea prevalență în cazul oricăror divergențe.

 

 

Reguli bonus

Sectiunea I: Reguli generale
1. Get’s Bet organizează periodic campanii de bonusuri pentru diferite produse de jocuri de noroc oferite. Clauzele şi condiţiile mecanismului de bonus sunt definite în politica/regulamentul aplicabil bonusului, care poate fi adaptat, în anumite situații, în funcție de o anumită campanie de bonusuri.
2. Nu este obligatorie acceptarea sau participarea la anumite promoții sau oferte de bonusuri. Accesarea unui bonus sau a unei promoții echivalează cu acceptarea de către jucător a prezentului regulament și a condițiilor specifice fiecărei promoții.
3. Anumite campanii promoționale pot fi disponibile doar clienților care au acceptat primirea de materiale promoționale prin e-mail, SMS sau de la parteneri.
4. Prezentul regulament este parte a Termenilor și Condițiilor generale. Get’s Bet își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau termenii și condițiile promoțiilor la propria discreție.
5. Get’s Bet își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare de verificare a identității inainte de creditarea unui bonus și de a modifica, anula, retrage sau refuza orice promotie, la discreția sa.
6. Bonusurile pot fi supuse anumitor cerințe de pariere de un număr de ori (“cerinţă de rulaj”) înainte ca orice câștiguri derivate din utilizarea bonusului să poată fi retrase. Dacă un bonus este supus unei cerinţe de rulaj, câştigurile generate de utilizarea bonusului vor putea fi retrase numai atunci când cerinţa de rulaj este îndeplinită.
7. În cazul în care nu se menționează altfel în regulamentul specific unei anumite promotii, bonusurile se alocă în contul de joc în baza unui cod bonus, introdus în căsuța specifică în momentul depunerii dacă este un bonus la depunere sau în secțiunea Bonusuri din contul de joc dacă este un bonus fără depunere.
8. În cazurile rare în care bonusul nu este creditat în urma introducerii codului in contul jucătorului, acesta trebuie să contacteze echipa de suport la suport@getsbet.ro înainte de a utiliza total sau parțial suma depusă (dacă este vorba de un bonus la depunere) sau de a înregistra o nouă tranzacție (depunere sau retragere). În cazul în care jucătorul a început să utilizeze suma depusă până la soluționarea cererii, ne rezervăm dreptul de a nu credita bonusul în contul de joc.
9. Bonusurile nu pot fi combinate între ele, în sensul că atunci când există un bonus activ pe cont, jucătorul trebuie să finalizeze rulajul bonusului deja existent sau să solicite anularea acestuia înainte de a accesa un nou bonus. Anularea acestuia se face de jucător, din contul de joc, din sectiunea Bonusuri; anularea unui bonus duce automat și la anularea câștigurilor obținute din pariurile plasate cu bani bonus.
10. În cazurile rare în care două sau mai multe bonusuri de acelasi tip sunt active simultan în contul de joc, se vor aplica condițiile pentru fiecare bonus în parte în ordinea activării lor, începând cu cel mai vechi, iar pariurile vor contribui la rulaj în aceeași ordine.
11. Get’s Bet își rezervă dreptul de a acorda unele bonusuri doar unui client sau grup de clienți (în funcție de tipurile de joc, rulajele, depozitele sau retragerile pe care clientul sau grupul de clienți le face). Condițiile specifice de acordare si rulaj sunt comunicate jucătorilor și specificate detaliat in Termenii și Condițiile fiecărui asemenea bonus.
12. Un titular de Cont este eligibil pentru un singur bonus aferent fiecărei campanii, dacă nu este specificat altfel în regulamentul promoției respective.
13. Un titular de Cont are dreptul la un singur bonus per cont, ceea ce înseamnă cel mult un bonus pentru același utilizator, adresă IP, dispozitiv informatic, familie, adresă de domiciliu/reședință, număr de telefon, card de credit sau de debit sau cont de plată electronică, adresă de e-mail şi medii în care calculatoarele sunt folosite în comun (universitate, asociaţie, şcoală, bibliotecă publică, loc de muncă etc.). Dacă un al doilea cont este deschis folosind aceleași criterii de identificare menționate mai sus, acesta poate fi închis și toate bonusurile și câștigurile din acestea riscă să fie anulate.
14. Get’s Bet îşi rezervă dreptul de a eticheta un jucător ca “Bonus Hunter”, în cazul în care consideră că acel jucător a abuzat de promoţiile oferite de noi (inclusiv, dar fără a se limita la, promoţiile partenerilor noştri). Abuzul în legătură cu un bonus poate cuprinde, însă fără a se limita la, următoarele:
a) încălcarea clauzelor şi condiţiilor privind bonusul, pariurile gratuite sau orice altă ofertă promoţională.
b) deschiderea mai multor conturi în scop de a pretinde mai multe bonusuri.
c) încălcarea Termenilor și Condițiilor Generale sau a oricăror prevederi conexe cu acestea, pe care jucătorul le-a acceptat prin continuarea utilizării contului de joc.
d) Un jucător foloseşte doar cupoane bonus pentru a juca pe contul său;
e) Valoarea bonusului este mai mare decât suma totală depusă de către jucător;
f) Un jucător joacă 800 RON sau mai mult, de la un bonus, fără a depune în contul său;
g) Un jucător joacă cu bonusuri, în timp ce retrage toate depunerile minime care i-au permis accesul la promoţii;
e) Un jucător foloseşte în mod repetat o promotie;
f) Trecerea de la un joc cu risc redus, ca Blackjack sau Ruleta, la un joc cu risc mai ridicat, precum sloturi sau scratch cards, în urma unui câștig mai mare, cu scopul de a atinge mai repede cerința de rulaj -> Când un jucător cu un bonus activ câștigă mai mult decât dublul valorii bonusului, el trebuie să continue să joace în aceeași manieră până când cerința de rulaj a fost îndeplinită.
g) Dacă treceți de la pariuri cu un grad ridicat de risc la pariuri cu un risc mai mic, de la 1:3 în jos (de exemplu, pariuri pe roșie / neagră, par / impar, coloane sau orice formă de blackjack) pentru a completa cerințele de rulaj -> Dacă treceți de la pariuri cu un grad ridicat de risc la pariuri cu un risc mai mic, de la 1:3 în jos (de exemplu, pariuri pe roșie / neagră, par / impar, coloane sau orice formă de blackjack) pentru a completa cerințele de rulaj;
h) Plasarea de pariuri cu suma mai mare decât miza maximă permisă pentru rulaj, specificată în cuprinsul acestor T&C sau în regulamentul specific promoției;
i) orice alte acțiuni incorecte, de natură a prejudicia Cazinoul și de a obține un profit garantat, puse în practică individual sau în mod organizat, împreună cu alți jucători.
15. În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că titularul de cont a comis sau a încercat să comită un abuz în legătură cu un bonus, dintre cele menționate în prezentul regulament (fără a se limita însă la acestea) pe cont propriu sau împreună cu alte persoane, Get’s Bet îşi rezervă dreptul:
a) să anuleze bonusul alocat titularului de cont şi orice câştig obţinut din bonusul respectiv şi/sau
b) să revoce, să refuze sau să retragă o ofertă de bonus făcută titularului de cont şi/sau
c) să blocheze accesul la anumite produse şi/sau
d) să excludă titularul de cont de la orice ofertă promoţională viitoare şi/sau
e) să închidă cu efect imediat contul titularului.
16. Bonusurile acordate pot fi acordate sub formă de sold bonus, rotiri gratuite (freespins) sau pariuri gratuite(freebet).
17. Orice bonus este valabil pe o perioadă de 72 de ore de la momentul activării dacă nu este specificat altfel în condițiile promoției respective. Suma rămasă din bonus după expirarea valabilității va fi retrasă din contul clientului.
18. Orice ofertă este valabilă pe o perioadă de 72 de ore de la data emiterii, dacă nu este altfel specificat în condițiile promoției respective.

Sectiunea II: Bonusuri tip Sold Bonus
19. Bonusul tip Sold(numit în prezentul regulament și „Bani Bonus”) reprezintă acel bonus a cărui valoare este adăugată în balanța bonus, evidențiată distinct față de balanța reală (banii regăsiți în balanța reală vor fi numiți în cuprinsul prezentului regulament și „Bani reali”).
20. Atunci când un bonus Sold este activ în contul de joc, miza pariurilor (atât la sport, cât și la casino sau livecasino) va fi luată mai întâi din soldul sumei din balanța reală până la epuizarea acesteia, urmând ca apoi să se parieze din balanța Bonus.
21. În cazul bonusurilor ce se activează la depunere, este necesar ca atât depunerea cât și suma bonus să fie pariate doar în sectiunea în care este disponibil bonusul. Exemplu: dacă clientul activează un bonus în secțiunea Casino, clientul nu va putea paria la Sport sau LiveCasino, iar dacă activează un bonus la Sport, clientul nu va putea utiliza suma la Casino.
22. În cazurile rare în care clientul va putea să parieze din bani reali într-o altă secțiune decât cea în care este activ bonusul, mizele plasate nu vor fi luate în calculul rulajului; în această situație, Get’s Bet își rezervă dreptul de a anula balanța bonus.
23. Rulajul bonusurilor trebuie îndeplinit în termenul prevăzut la articolul 17, dacă nu este specificat altfel în condițiile specifice bonusului.
24. Suma depusă + bonusul trebuie rulate în termenul menționat mai sus, de 5 ori în cazul bonusurilor din secțiunea Sport și de 35 de ori în cazul bonusurilor din secțiunea Casino, dacă nu se specifică altfel în condițiile specifice ale fiecărei campanii. (Exemplu: depunere 100 lei, bonus 100 lei sport – rulajul ce trebuie indeplinit este: 200 lei x 5 = 1000 lei).
25. Pentru ca mizele plasate să fie luate în considerare pentru calculul rulajului, acestea trebuie să fie de maxim 5 lei în cazul bonusurilor fără depunere și de maxim 25 lei în cazul bonusurilor cu depunere atunci când nu este specificat altfel în condițiile promoției.
26. În cazul în care clientul poate paria mize mai mari decât cele menționate la articolul 25 din bani reali, acestea nu vor fi luate în calculul rulajului, iar această practică poate duce la anularea bonusului. Din banii bonus nu se pot plasa sub nicio formă pariuri cu o miză decât cea menționată.
27. Bonusurile disponibile pentru Pariuri Sportive pot fi utilizate doar pentru plasarea de bilete live sau pre-meci, pe cote de minim 1.50 per eveniment, dacă nu este specificat altfel în condițiile specifice promoției.
28. Pariurile plasate sunt luate în considerare pentru contribuția la rulaj doar după omologarea lor.
29. În cazul bonusurilor la Pariuri Sportive este necesar ca pariurile să fie plasate, finalizate și omologate în perioada de valabilitate a bonusului. Dacă un pariu este plasat în perioada de valabilitate a bonusului dar este omologat după ce bonusul a expirat, acesta nu va fi luat în calculul rulajului, iar câștigul nu va fi creditat în balanță.
30. Pariurile plasate pe evenimente omologate, indiferent de motiv, cu cotă 1 nu vor fi luate în considerare la calculul rulajului. Acest lucru se aplică și pentru rundele anulate din secțiunea Casino sau LiveCasino.
31. Anumite bonusuri pot avea o sumă maximă ce poate fi convertită din bani bonus în bani reali; în cazul în care nu există alte specificații, suma maximă ce poate fi convertită din bani bonus în bani reali este de 5000 lei în cazul bonusurilor cu depunere și de 500 lei în cazul bonsurilor fără depunere.
32. Înregistrarea unei cereri de retragere a sumelor de bani din cont este posibilă doar după utilizarea sau anularea bonusului. Retragerea poate fi înregistrată doar cu bani reali și nu poate fi înregistrată dacă un bonus este activ. În cazul în care un bonus este activ în contul de joc, cererea de retragere nu va putea fi procesată, iar dacă cererea este totusi înregistrată, aceasta va fi anulată.
33. În cazul în care jucătorul înregistrează o cerere de retragere având unul sau mai multe bonusuri active, ne rezervăm dreptul de a îi anula, manual sau automat, bonusurile active, câștigurile generate de acestea și pariurile plasate din bani bonus și încă nevalidate.
34. În cazul bonusurilor ce nu necesită o depunere la activare, pentru a înregistra o retragere, jucătorul trebuie să efectueze o depunere de minim 100 lei, dacă nu este specificat altceva în condițiile promoției respective. Suma depusă trebuie rulată conform Termenilor și Condițiilor generale.
35. Dacă un jucător obține un premiu de tip Jackpot la unul dintre jocurile disponibile pe site care au această funcție, acesta se va credita în balanța din care s-a plasat miza care a declanșat jackpotul. Dacă jackpotul a fost câștigat din bani bonus, suma respectivă se va supune regulilor din prezenta secțiune.
36. Pariurile repetate (care conțin acelasi eveniment, indiferent de pronostic) nu vor fi luate în considerare la calculul rulajului. În cazul în care un client încearcă să parieze un bilet din bani bonus ce conține un eveniment ce a mai fost plasat pe alt bilet, acesta nu va putea să îl parieze, indiferent dacă biletul anterior a fost plasat din bani reali sau din bani bonus.

Sectiunea III: Bonusuri tip Rotiri Gratuite
37. Rotirile gratuite (sau Freespins) se pot utiliza doar la un anumit joc din secțiunea Casino, specificat în Termenii și Condițiile campaniei respective, având o valoare și un număr predefinit.
38. Rotirile gratuite sunt disponibile în contul jucătorului timp de 7 zile din momentul în care a revendicate oferta, dacă în condițiile specifice campaniei respective nu se prevede altfel.
39. După utilizarea rotirilor, eventualul câștig poate fi creditat fie în balanța reală, fie în balanța bonus, în funcție de specificațiile campaniei respective. Dacă în Termenii și Condițiile campaniei respective nu este specificat nimic în acest sens, câștigul din rotirile utilizate va fi creditat în balanța bonus.
40. În cazul în care câștigul generat din rotirile gratuite este creditat în bani reali și nu în bani bonus, pentru retragerea sumelor obținute se aplică prevederile din secțiunea 5 a Termenilor și Condițiile generale, secțiune referitoare la retrageri.
41. În cazul în care câștigul generat din rotirile gratuite este în bani bonus, se aplică prevederile din Secțiunea II a prezentului regulament, ce face referire la modul de utilizare al banilor bonus.

Sectiunea IV: Bonusuri tip Pariu Gratuit
42. Acest tip de bonus este reprezentat prin jetoane valorice (similare unor vouchere) ce pot fi folosite doar prin plasare unor pariuri gratuite, conditionate pe anumite produse, sporturi, ligi, evenimente, tipuri de pariu sau chiar cote, cota minimă de regulă fiind 1.50, dacă nu este specificat altfel în condițiile promoției respective; pariul gratuit poate avea și o cotă maximă pe care poate fi pariat, situație în care acest aspect va fi menționată în termenii și condițiile promoției.
43. Un pariu gratuit (denumit si freebet) are o valoare predefinită, stabilită în Termenii și Condițiile campaniei.
44. Pentru plasarea acestuia, jucătorul trebuie întâi să selecteze evenimentele eligibile pe care dorește să parieze; ulterior, acesta NU trebuie să introducă nimic în căsuța „Miză”, ci să aleagă opțiunea „Selectează pariul gratuit”, aflată sub căsuța „Miză”.
45. Un pariu gratuit poate fi folosit o singură dată, integral, prin plasarea unui singur pariu în limita sume înscrise pe jeton. Jetonul va fi consumat imediat ce a fost folosit pentru plasarea unui pariu, indiferent de suma pariată din valoarea acestuia – integrală sau parțială. (spre exemplu, în cazul în care jucătorul dispune de un freebet de 50 lei, acesta trebuie să plaseze toată valoarea freebetului pe un bilet. În cazul în care va plasa un bilet cu valoarea de 25 lei din freebet, acesta nu va mai putea beneficia de diferența de 25 lei.)
46. Ȋn cazul câştigului unui pariu plasat folosind un Pariu Gratuit, doar câştigul Net (suma câştigată minus valoarea jetonului gratuit folosit) va fi creditată în balanţa dvs. Dacă, din orice motiv, biletul plasat cu un Pariu Gratuit este omologat cu cota 1, pariul gratuit nu va fi returnat în balanță.
47. Câștigurile generate de biletele plasate cu Pariul Gratuit se creditează în balanța reală, dacă nu este specificat altfel în condițiile specifice promoției.
48. În cazul în care Pariul Gratuit generează un câștig în balanța Bonus, se aplică prevederile din secțiunea II a prezentului regulament.
49. Dacă un bilet este plasat cu un Pariu Gratuit în perioada de valabilitate a acestuia și este omologat după expirarea lui, câștigurile îi vor fi creditate în balanța aferentă.

Sectiunea V: Promoții Cashback
50. Promoțiile de tip Cashback se desfășoară într-o perioadă determinată de timp, stabilită în Termenii și Condițiile specifice.
51. Dacă în perioada campaniei jucătorul înregistrează pierderi nete de minimum suma menționată în termenii și condițiile campaniei în secțiunea Casino sau Sport (în funcție de specificațiile campaniei), acesta va primi în balanță o parte din suma pierdută.
52. Suma respectivă va fi creditată în balanța bonus, dacă nu se specifică altfel în T&C promoției, caz în care se vor aplica prevederile din secțiunea II a prezentului regulament.
53. Pentru calculul rulajului specificat la articolul 51 se vor lua în considerare doar mizele plasate din bani reali.
54. Pierderile nete reprezintă: total pariuri plasate cu bani reali minus total pariuri câștigate din bani reali.
55. Nu se iau în considerare pentru calculul rulajului de la art. 51 depunerile și retragerile efectuate în perioada desfășurării campaniei, ci doar pariurile plasate, conform art. 54.

Sectiunea VI: Alte bonusuri/promotii
56. Bonusuri de tip Pariu fără risc/Miza returnată:
56.1. Acest tip de bonus se acordă de regulă pe anumite evenimente/pronosticuri din oferta de pariere.
56.2. Ȋn cazul în care pariul plasat pe respectivele evenimente/pronosticuri este pierdut, jucătorului i se returnează miza pariată, aceasta fiind creditată în balanța bonus, sub formă de pariu gratuit sau în bani reali, în funcție de specificațiile campaniei.
56.3. Dacă miza se returnează sub formă de bani bonus, se aplică prevederile din Secțiunea II a prezentului regulament, iar dacă se returnează sub formă de pariu gratuit, se aplică prevederile din Secțiunea IV.